Visie & Missie

Wij zijn Veteranen vanuit verschillende Missies die -verenigd binnen Stichting Veterans Connected samenwerken en het als doel zien om onze Missies en de gevolgen daarvan blijvend, positief en tastbaar in onze herinnering te behouden.

“Door Veteranen, voor Veteranen”... dat is ons motto!

Daarbij werken we nauw samen met het NIMH en het Ministerie van Defensie.

Visie
We hebben als organisatie een duidelijke visie. We vinden dat wij als Veteranen ons militaire verleden nog beter zichtbaar moeten krijgen. Uit eigen ervaring weten we immers dat onze inzetsperiode (ook vaak door gebrek aan nazorg) veelal een nog onderbelichte periode in ons leven is gebleven. Waardoor talloze Veteranen met een stuk onverwerkt verleden bleven zitten. En er -soms pas jaren na de Missie- persoonlijke en psychische problemen konden ontstaan. Door een combinatie van toepasselijke producten en diensten echter, willen we dat verleden nog veel beter dan nu blijvend zichtbaar en tastbaar maken. En een duidelijker en veel positievere verbinding maken met onze Missietijd. Voor onszelf en zeker niet in de laatste plaats voor het thuisfront. Daardoor zal het begrip en respect van de samenleving voor onze Missieperiode aanmerkelijk kunnen verbeteren. En zou onze Missieperiode in betere balans met het verleden komen!

Missie
Het is onze Missie om de herinneringen aan jouw inzetsperiode -één van de meest bijzondere periodes uit jouw (militaire) leven- op de best mogelijke manier vast te leggen! Daardoor zal iedereen in jouw omgeving nog eens heel goed kunnen zien in wat voor situatie jij verkeerde tijdens jouw Missie. Of die zich nu afspeelde in Libanon, Irak, Afghanistan of tijdens eerdere missies in bijvoorbeeld Korea of zelfs Indonesië. Stichting Veterans Connected is er voor iedere Veteraan!

Wij willen het mogelijk maken dat jouw herinneringen -voor ieder toegankelijk- op de best mogelijke manier bewaard zullen blijven bijvoorbeeld door het maken van een schitterend Veteranenboek of het laten produceren van jouw Missiedocumentaire. Waardoor jij een schitterend en blijvend monument aan jouw Missieperiode creëert. Een Missie, die zich afspeelde in dat verre land waar jij de vrede diende!

Tevens willen we er zorg voor dragen dat het enorm sterke, maar in feite onzichtbare en nog veel te weinig benutte netwerk dat we als Veteranen opgebouwd hebben, op alle mogelijke manieren aangesproken en nog beter gemobiliseerd zal worden. Om ervoor te zorgen dat wij als Veteranen -daar waar nodig- een handje geholpen worden bijvoorbeeld bij het vinden van een nieuwe baan, ondersteuning bij opleidingen, dan wel een stukje waardering vanuit het Nederlandse bedrijfsleven bij de aanschaf van specifieke producten en diensten.

Vissie en Missie
Vissie en Missie
Vissie en Missie
Vissie en Missie
Vetranenboek