Over ons

Stichting Veterans Connected is een organisatie opgericht door Veteranen vanuit verschillende Missies.

De Stichting heeft een Raad van Advies met actieve en oud-militairen met een groot hart voor Defensie en zijn mensen.

“Door Veteranen, voor Veteranen”... dat is ons motto!

De Stichting kent verschillende deelprojecten en onderdelen die er allen op gericht zijn om Veteranen te helpen hun Missies en de gevolgen daarvan blijvend, positief en tastbaar in onze herinnering te behouden. En hen verder zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden naar nieuwe mogelijkheden! Zowel in de persoonlijke- als de werkgelegenheidssfeer. En samen aan projecten te werken die dat mogelijk maken.

Wij zijn bijzonder trots op wat we tijdens onze Missies hebben bereikt en kijken met een goed gevoel terug op die periode. Door dat terugkijken en de daaraan verbonden energie optimistisch te herinvesteren in velerlei projecten, kunnen wij als Veteranen de (eventueel nadelige) gevolgen van onze Missies een mooi en positief plekje geven. En niet in de laatste plaats profiteren van ons brede en sterke netwerk dat wij als Veteranen immers opgebouwd hebben, maar waarvan we de kracht door de jaren heen veelal onderschat hebben.

We werken nauw samen met het Ministerie van Defensie, het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) èn het Nationaal Militair Museum.

Daarnaast werken we samen met grote bedrijven die baangaranties voor Veteranen afgeven en in de toekomst mogelijk met winkelketens die ons als Veteranen -als dank voor onze inzet- iets terug willen geven.

Net zoals wij Nederland destijds, door onze inzet tijdens de Missies, een betere en veiliger wereld hebben geschonken!

Ministerie van defensie
National Militair Museum
Vetranenboek