Goede Doelen

Stichting Veterans Connected ondersteunt een aantal Goede Doelen:

 

Scholingsfonds

 

Stichting Scholingsfonds Veteranen: Het Scholingsfonds stelt Veteranen met een scholingsachterstand in staat om nèt dat stukje opleiding te volgen dat nodig is voor het vinden van een nieuwe baan. De Stichting draagt tevens bij aan een betere match tussen het CV van de Veteraan en die nieuwe baan en wordt in dit proces gesteund door het Ministerie van Defensie.

 

Broonbeek
Broonbeek

 

Bronbeek: Het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek herdenkt een bijzonder (Indisch) verleden. Het tehuis biedt ouderenzorg aan oud-militairen (veteranen) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Op het landgoed Bronbeek vindt u ook een museum, herdenkingsmonumenten en een reüniefaciliteit.

 

Ons motto is: ‘Door Veteranen voor Veteranen’.

Vetranenboek